Monday, August 22, 2011

Para sa malayang siningAko ay alagad ng sining at tungkulin kong ihatid sa mga tao, lalo't higit sa aking mga kababayan, ang iba't-ibang uri ng katotohanan na aking nalalaman, nasasaksihan at nararanasan gaano man ito kapangit, kasulasulasok o karumaldumal. Tungkulin kong magmasid, isiwalat ang mga pilit na ikinukubling katotohanan, bigyang boses ang mga walang tinig at makinig sa bawat kwentong bubuo sa isang makabuluhang kasaysayan. 


Higit sa lahat, tungkulin kong ipagtanggol at ipaglaban ang aking kalayaan sa paniniwala, paglikha at pamamahayag kasama ng mga kapwa ko tagapagtaguyod ng sining.


Naniniwala akong ang sining ay dapat laging matapang, naghahamon at tumutuligsa. Ang sining ay hindi kumikilala ng kung ano ang moral at di moral. Katotohanan lamang ang dapat sinasalamin nito at ang iba't-ibang mga kaisipan, hindi ng piling iilan lamang.


Bawat isa may karapatang tawaging alagad ng sining. Bawat isa may kakayahang gumawa ng isang obra.
-Désolé Boy   Journalist, Film-maker, former Musician
 

Copyright © 2010 Désolé Boy | Blogger Templates by Splashy Templates | Free PSD Design by Amuki